Biblioteket

Det nye bibliotek i Gellerup er for borgere - ikke for bøger. Der er selvfølgelig også være bøger! Men mest af alt er der rum til at lege, lære, dele, undersøge, opleve, skabe og være sammen i den nye flotte bygning.

Bydelens nye bibliotek er et åbent medborgercenter, hvor brugere, frivillige, partnere og personale sammen skaber et mødested for fællesskaber og borgernes egne aktiviteter. Med brugerne i centrum er det et sted for kultur, leg, inspiration og viden. Det er et medborgercenter for demokrati og mangfoldighed, der hver dag bliver skabt gennem både nye og etablerede partnerskaber med lokale kræfter.

På det nye bibliotek har vi særligt fokus på:

  • At være et attraktivt sted for børn og familier med mulighed for leg og læring.
  • At styrke demokrati, folkeinformation og borgerdrevne aktiviteter.
  • At være et stærkt "Makerspace", der både støtter og skaber aktiviteter, hvor man gør, skaber, lærer og udforsker.
  • At være et attraktivt og udfordrende sted for de unge voksne

Se åbningstider, arrangementer og mere om Gellerup Bibliotek her.

Gellerup Art Factory
Kulturfabrikken Gellerup Art Factory (GAF) har også til huse i biblioteksbygningen, og er et kulturelt samlingspunkt med kunst- og kulturinitiativer. Her er et mix af aktiviteter og undervisning indenfor bl.a. musik, kunst, film og meget mere. Seks kulturaktører i bydelen er tovholdere for Gellerup Art Factory; henholdsvis Cirkus Tværs, Sigrids Stue, Gellerup Filmværksted, Ungdomsskolen, Andromeda 8220 og kulturforeningen Gobaad.

Folkesundhed Aarhus, Vest og Lokalcenter Gellerup
Folkesundhed Aarhus, Vest, rykker ind med sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter for voksne og familier i området. Her kan man arbejde med både den mentale, sociale og fysiske sundhed gennem sundhedsgruppeforløb, bevægelses- og friluftsaktiviteter. Og lokalcenter Gellerup har borgerrettede og frivillige aktiviteter – særligt rettede mod ældre. Her kan man mødes i fællesskaber om f.eks. syning, træning, foredrag, sang, musik og meget mere. Og borgerne fra Gellerup kan selv være med til at sætte nye aktiviteter i gang.

Fælles bygning med Samlingshuset
Biblioteket, Gellerup Art Factory, Samlingshuset og Sundhed og Omsorg flytter ind i en fælles bygning med stærk arkitektur og høj grad af transparens i facaderne, så livet indenfor inviterer brugere udefra. Den fælles bygning skaber en unik ramme for udvikling, læring, refleksion og debat. Når forskellige brugere bringes sammen, med hver deres historier, erfaring og ressourcer, opstår synergi og nye fællesskaber. De mange aktiviteter skaber et inspirerende hus fyldt med liv og aktiviteter hele dagen.