Biblioteket
Det Nye Bibliotek i Gellerup skal være et bibliotek for borgere - ikke for bøger.

Der skal selvfølgelig også være bøger! Men mest af alt skal der være rum til at lege, lære, dele, undersøge, opleve, skabe og være sammen.

Bydelens nye bibliotek skal være et åbent medborgercenter, hvor brugere, frivillige, partnere og personale sammen skaber et mødested for fællesskaber og borgernes egne aktiviteter. Med brugerne i centrum er det et sted for kultur, leg, inspiration og viden. Det er et medborgercenter for demokrati og mangfoldighed, der hver dag bliver skabt gennem både nye og etablerede partnerskaber med lokale kræfter.

På det nye bibliotek vil der være særligt fokus på:
At være et attraktivt sted for børn og familier med mulighed for leg og læring.
At styrke demokrati, folkeinformation og borgerdrevne aktiviteter.
At være et stærkt "Makerspace", der både støtter og skaber aktiviteter, hvor man gør, skaber, lærer og udforsker.
At være et attraktivt, udfordrende og trygt sted for de unge voksne.

Proces for Biblioteket
Vi har selvfølgelig en masse ideer og tanker, men er faktisk allermest optaget af at vide, hvad borgerne, børnene, klubberne, foreningerne osv. i Gellerup, Brabrand, Aarslev – ja, faktisk i hele Aarhus drømmer om og har brug for.

Siden efteråret 2016 har der været inviteret til Medskabelse af Nyt Bibliotek i Gellerup; via træffetider og ønsketræ i Biblioteket, rullende ønsketræ på gaden i Gellerup, workshop for daginstitutioner, dialog på tværs af Brabrand/Gellerup, rullende Bibliotek til ”Velkommen til Nye Studerende i Mølleparken”, Mad & Medskabelse for fremtidige Samarbejdspartnere, og meget mere.

Processen for Biblioteket kan følges på facebook.com/nytbibliotekiGellerup - kig forbi derinde og skriv gerne, hvis I har input.

Gellerup Art Factory
I forbindelse med biblioteket opføres også lokaler til kulturfabrikken Gellerup Art Factory. Det bliver et naturligt kulturelt samlingspunkt der understøtter kunst- og kulturinitiativer, og hvor det summer af kulturelle aktiviteter og undervisning indenfor blandt andet musik, kunst, film og meget mere. Fire kulturaktører i bydelen er tovholdere for udviklingen af Gellerup Art Factory; henholdsvis Cirkus Tværs, Sigrids Stue, Gellerup Filmværksted og Rapakademiet v/Ungdomsskolen.

Sundhedsklinikken
I biblioteksbygningen opføres tillige en sundhedsklinik med aktivitets- og mødelokaler. Sundhedsklinikken vil tilbyde sundhedsfremmende ydelser for områdets ældre beboere, herunder aktiviteter, som understøtter sunde og udviklende fællesskaber.

Fælles bygning med Beboerhuset
Biblioteket, Gellerup Art Factory, Sundhedsklinikken og Beboerhuset er i en fælles bygning med stærk arkitektur og høj grad af transparens i facaderne, så livet indenfor inviterer brugere udefra. Den fælles bygning skaber en unik ramme for udvikling, læring, refleksion og debat. Når forskellige brugere bringes sammen, med hver deres historier, erfaring og ressourcer, opstår synergi og nye fællesskaber. De mange aktiviteter er med til at skabe et hus fyldt med liv og aktivitet hele dagen i gennem.

Arkitektkonkurrence
Den fælles bygning indgår i en arkitektkonkurrence for Sports- og Kulturcampus, der blev afholdt i 2017. Konkurrencen blev i december 2017 vundet af Schmidt Hammer Lassen Architects med underrådgiverne MASU PLANNING, COWI og LOOP architects.

Se hvordan det kommer til at se ud i Vinderprojekt for Sports- og Kulturcampus

Med udgangspunkt i vinderprojektet og brugernes input vil der i 2019 ske en videreudvikling og projektering af Biblioteket, Gellerup Art Factory og Sundhedsklinikken. Selve opførelsen forventes at blive påbegyndt i efteråret 2019.

Opførelse
Biblioteket, Gellerup Art Factory og Sundhedsklinikken forventes at være klar til brug i 2021.

Se også Proces og tidsplan for Sports- og Kulturcampus