Biblioteket

Det Nye Bibliotek i Gellerup skal være et bibliotek for borgere - ikke for bøger.

Der skal selvfølgelig også være bøger! Men mest af alt skal der være rum til at lege, lære, dele, undersøge, opleve, skabe og være sammen.

Bydelens nye bibliotek skal være et åbent medborgercenter, hvor brugere, frivillige, partnere og personale sammen skaber et mødested for fællesskaber og borgernes egne aktiviteter. Med brugerne i centrum er det et sted for kultur, leg, inspiration og viden. Det er et medborgercenter for demokrati og mangfoldighed, der hver dag bliver skabt gennem både nye og etablerede partnerskaber med lokale kræfter.

På det nye bibliotek vil der være særligt fokus på:

  • At være et attraktivt sted for børn og familier med mulighed for leg og læring.
  • At styrke demokrati, folkeinformation og borgerdrevne aktiviteter.
  • At være et stærkt "Makerspace", der både støtter og skaber aktiviteter, hvor man gør, skaber, lærer og udforsker.
  • At være et attraktivt, udfordrende og trygt sted for de unge voksne.

Proces for Biblioteket

Vi har selvfølgelig en masse ideer og tanker, men er faktisk allermest optaget af at vide, hvad borgerne, børnene, klubberne, foreningerne osv. i Gellerup, Brabrand, Aarslev – ja, faktisk i hele Aarhus drømmer om og har brug for.

Siden efteråret 2016 har der været inviteret til Medskabelse af Nyt Bibliotek i Gellerup; via træffetider og ønsketræ i Biblioteket, rullende ønsketræ på gaden i Gellerup, workshop for daginstitutioner, dialog på tværs af Brabrand/Gellerup, rullende Bibliotek til ”Velkommen til Nye Studerende i Mølleparken”, Mad & Medskabelse for fremtidige Samarbejdspartnere, og meget mere.

Processen for Biblioteket kan følges på facebook.com/nytbibliotekiGellerup - kig forbi derinde og skriv gerne, hvis I har input.

Gellerup Art Factory
I forbindelse med biblioteket opføres også lokaler til kulturfabrikken Gellerup Art Factory. Det bliver et naturligt kulturelt samlingspunkt der understøtter kunst- og kulturinitiativer, og hvor det summer af kulturelle aktiviteter og undervisning indenfor blandt andet musik, kunst, film og meget mere. Seks kulturaktører i bydelen er tovholdere for udviklingen af Gellerup Art Factory; henholdsvis Cirkus Tværs, Sigrids Stue, Gellerup Filmværksted, Ungdomsskolen, Andromeda 8220 og kulturforeningen Gobaad.

Sundhed og Omsorg
Folkesundhed Aarhus, Vest, rykker ind med sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter for voksne og familier i området. Her kan man arbejde med både den mentale, sociale og fysiske sundhed gennem sundhedsgruppeforløb, bevægelses- og friluftsaktiviteter. Og lokalcenter Gellerup får borgerrettede og frivillige aktiviteter – særligt rettede mod ældre. Her kan man mødes i fællesskaber om f.eks. syning, træning, foredrag, sang, musik og meget mere. Og borgerne fra Gellerup kan selv være med til at sætte nye aktiviteter i gang.

Fælles bygning med Samlingshuset
Biblioteket, Gellerup Art Factory, Samlingshuset og Sundhed og Omsorg flytter ind i en fælles bygning med stærk arkitektur og høj grad af transparens i facaderne, så livet indenfor inviterer brugere udefra. Den fælles bygning skaber en unik ramme for udvikling, læring, refleksion og debat. Når forskellige brugere bringes sammen, med hver deres historier, erfaring og ressourcer, opstår synergi og nye fællesskaber. De mange aktiviteter er med til at skabe et hus fyldt med liv og aktivitet hele dagen i gennem.

Arkitektkonkurrence
Den fælles bygning indgår i en arkitektkonkurrence for Sports- og Kulturcampus, der blev afholdt i 2017. Konkurrencen blev i december 2017 vundet af Schmidt Hammer Lassen Architects med underrådgiverne MASU PLANNING, COWI og LOOP architects.

Se hvordan det kommer til at se ud i Vinderprojekt for Sports- og Kulturcampus (åbner i et nyt vindue)

Med udgangspunkt i vinderprojektet og brugernes input er der frem til slutningen af 2019 sket en videreudvikling og projektering af den nye bygning. Selve opførelsen blev påbegyndt i april 2020.

Opførelse

Bygningen forventes at stå færdig i december 2021 sammen med resten af Sports- og Kulturcampus.

Se også Proces og tidsplan for Sports- og Kulturcampus