Samlingshuset beriger og samler beboerne i nærområdet, men tiltrækker også brugere fra resten af bydelen og fra Aarhus. Her er rammer og lokaler til foreninger, beboeraktiviteter, festlokaler, værksteder og meget mere.

Kernebrugerne er beboerne i Brabrand Boligforenings afdeling 4, deres gæster og de mange frivillige foreninger i området, men alle er velkomne i huset. Huset vil danne ramme om blandt andet undervisning, fester, projekter og kulturelle aktiviteter.

Samlingshuset deler bygning med Biblioteket - en fælles bygning med stærk arkitektur og høj grad af transparens i facaderne, så livet indenfor inviterer brugere udefra. Den fælles bygning skaber en unik ramme for udvikling, læring, refleksion og debat. Når forskellige brugere bringes sammen, men hver deres historier, erfaring og ressourcer, opstår synergi og nye fællesskaber. De mange aktiviteter er med til at skabe et hus fyldt med liv og aktivitet hele dagen i gennem.