Samlingshuset beriger og samler beboerne i nærområdet, men tiltrækker også brugere fra resten af bydelen og fra Aarhus. Her er rammer og lokaler til foreninger, beboeraktiviteter, festlokaler, værksteder og meget mere.

Samlingshuset er et sted, hvor brugerne følger sig velkomne, uanset køn, kultur, etnicitet, religion m.m. Her er man tryg og nysgerrig, og man føler sig ude og hjemme på samme tid. Kernebrugerne er beboerne i Brabrand Boligforenings afdeling 4, deres gæster og de mange frivillige foreninger i området, og gæster udefra er også velkomne. Huset vil danne ramme om blandt andet undervisning, fester, projekter og kulturelle aktiviteter.

Samlingshuset deler bygning med Biblioteket - en fælles bygning med stærk arkitektur og høj grad af transparens i facaderne, så livet indenfor inviterer brugere udefra. Den fælles bygning skaber en unik ramme for udvikling, læring, refleksion og debat. Når forskellige brugere bringes sammen, men hver deres historier, erfaring og ressourcer, opstår synergi og nye fællesskaber. De mange aktiviteter er med til at skabe et hus fyldt med liv og aktivitet hele dagen i gennem.

Proces

Gennem de seneste år har repræsentanter for afdelingsbestyrelse og foreninger deltaget i forberedelserne til Samlingshuset i Sports- og Kulturcampus. Gennem studieture og workshops er der udkrystalliseret et byggeprogram, som indgik i den to-fasede arkitektkonkurrence, der i december 2017 blev vundet af Schmidt Hammer Lassen Architects med underrådgiverne MASU PLANNING, COWI og LOOP architects. Bygningen skal rumme mange funktioner og brugere - og frem for alt kunne udvikle sig i takt med erfaringerne og samfundsudviklingen. I 2018 og 2019 er der sket en projektering af blandt andet Samlingshuset, og i april 2020 rykkede mandskab og maskiner ind på byggepladsen for at gå i gang med selve opførelsen. 

Se hvordan Samlingshuset ser ud i Vinderprojekt for Sports- og Kulturcampus (åbner i et nyt vindue)

Opførelse
Samlingshuset forventes at være klar til brug i december 2021.

Se også Proces og tidsplan for Sports- og Kulturcampus