Verdenspladsen bliver det inspirerende og levende centrum i Sports- og Kulturcampus. Pladsen er indrettet, så den inviterer til både ophold og aktiviteter. Den summer af liv året rundt – her vil en masse af områdets sprudlende kulturaktiviteter, foreningsliv og klubliv koncentreres og sammen sætte sit præg på pladsen og inspirere både lokale brugere og besøgende fra hele byen.

Her er plads til sport, berigende samvær, streetkultur, forestillinger og andre typer arrangementer, markedsdage, udendørs biograf og meget mere. På pladsen er multifunktionelle møbler, som inviterer til leg, klatring og inspirerende samvær. Pladsen bliver indrettet, så aktiviteter inde fra huset trækkes ud og medvirker til at skabe et levende rum med gøgl, dans, artisteri, og meget mere.

De besøgende kan også nyde en forfriskning fra cafeen, som har udeservering på pladsen. På den måde opstår rum som en forlængelse af husene – til gavn for brugerne af bebyggelserne og til glæde for øvrige beboere og besøgende, som færdes på Verdenspladsen, og som vil opleve også at blive inspireret til at deltage i livet i bebyggelserne.

Der er opsat lysmaster i cirkelform midt på pladsen, som lyser i varme hvide farver, og som kan anvendes til midlertidig overdækning til f.eks. arrangementer og udstillinger. Store enkeltstående træer bidrager til et inviterende organisk miljø. Træerne skaber læ, skygge og variation, og trækronerne danner tag og mere intime rum på pladsen. 

Proces

Verdenspladsen var en del af arkitektkonkurrencen for Sports- og Kulturcampus, som blev afholdt i 2017. Schmidt Hammer Lassen Architects med underrådgiverne MASU PLANNING, COWI og LOOP vandt konkurrencen. Se deres forslag til indretning af pladsen (åbner i et nyt vindue). 

Verdenspladsen har været under udvikling i tæt samspil med bl.a. Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Blandt andet blev der i oktober 2019 bygget en midlertidig udgave af Verdenspladsen. Formålet var at afprøve forskellige former for indretning og aktiviteter på pladsen. Pladsen blev asfalteret og omgivet af containere, som blev placeret, hvor de to bygninger - Bevægelseshuset og Biblioteket/Samlingshuset - bliver bygget. Rundt på pladsen var der multimøbler, små træer og på midten af pladsen en midlertidig overdækning. Overdækningen skulle bl.a. testes for at vurdere, om den er relevant på den kommende plads; bl.a. for at skabe et inspirerende uderum, hvor aktiviteter kan gennemføres uafhængig af vejrforholdene. Testperioden bød på ET-filmvisning, cirkus- og musikfestival, halloweenhygge og meget mere. 

De mange erfaringer fra processen er efterfølgende brugt i udviklingen af Verdenspladsen. 

Opførelse

Opførelsen af Verdenspladsen påbegyndes i slutningen af 2020. Pladsen forventes klar til brug samtidig med de øvrige faciliteter i Sports- og Kulturcampus i december 2021.

Se også Proces og tidsplan for Sports- og Kulturcampus