Verdenspladsen bliver det inspirerende og levende centrum i Sports- og Kulturcampus. Pladsen er indrettet, så den inviterer til både ophold og aktiviteter. Den summer at liv året rundt – her vil en masse af områdets sprudlende kulturaktiviteter, foreningsliv og klubliv koncentreres og sammen sætte sit præg på pladsen og inspirere både lokale brugere og besøgende fra hele byen.

Her er plads til sport, berigende samvær, streetkultur, forestillinger og andre typer arrangementer, markedsdage, udendørs biograf og meget mere. På pladsen er både multifunktionelle møbler og halvkugler i stål, som inviterer til leg, klatring og inspirerende samvær. Pladsen bliver indrettet, så aktiviteter inde fra huset trækkes ud og medvirker til at skabe et levende rum med gøgl, dans, artisteri, og meget mere.

De besøgende kan også nyde en forfriskning fra cafeen, som har udeservering på pladsen. På den måde opstår rum som en forlængelse af husene – til gavn for brugerne af bebyggelserne og til glæde for øvrige beboere og besøgende, som færdes på Verdenspladsen, og som vil opleve også at blive inspireret til at deltage i livet i bebyggelserne.

Verdenshavet er et stort vandelement, som byder velkommen på pladsen når man kommer fra Karen Blixens Boulevard. Verdenshavet giver fornemmelsen af at trække himlen ned på pladsen, og sender refleksioner op under tagudhæng og på facader. Vandet er blot 1 cm dybt, så de besøgende kan lege og gå på det uden at få våde sko. I bassinet vil vandsøjler og dysser til at forstøve vand til en mystisk tåge eller en skov af plaskende vandsøjler.

Der er opsat lysmaster i cirkelform midt på pladsen, som lyser i varme hvide farver, og som kan anvendes til midlertidig overdækning til f.eks. arrangementer og udstillinger. Store enkeltstående træer bidrager til et inviterende organisk miljø. Træerne skaber læ, skygge og variation, og trækronerne danner tag og mere intime rum på pladsen. 

Proces
Verdenspladsen er under udvikling, og indgik i en arkitektkonkurrence for Sports- og Kulturcampus, som blev afholdt i 2017. Schmidt Hammer Lassen Architects med underrådgiverne MASU PLANNING, COWI og LOOP vandt konkurrencen. Se deres forslag til indretning af pladsen

Udviklingen af Verdenspladsen fortsætter i 2019 i tæt samspil med en række samarbejdspartnere.

Opførelse
Verdenspladsen forventes klar til brug i 2021.

Se også Proces og tidsplan for Sports- og Kulturcampus