Når biblioteket i Gellerup åbner i det kommende Sports- og Kulturcampus, bliver det med et nyt og moderne område til børn og unge. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har givet fem millioner kroner til indretning af et særligt børneområde samt et makerspace.

Det er en flot donation, der kommer til at give biblioteket nogle enestående rammer til glæde for brugerne. Biblioteket er ramme om viden, samvær og fællesskab, og med den nye afdeling sikrer vi, at biblioteket bliver en attraktiv og naturlig del af fleres opvækst, ” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

Det nye Gellerup Bibliotek bliver en nytænkning af det nuværende Gellerup Bibliotek. Biblioteket er i dag et vigtigt samlingssted og et knudepunkt for informations- og vidensdeling for borgerne i området. Denne rolle forventes styrket i de nye rammer. Biblioteket skal være et åbent og moderne medborgercenter, som via stærke kernebrugere og partnerskaber byder på utraditionelle kulturtilbud. Her vil være foredrag, makerspaces, og arrangementer. Her er man medskaber - ikke bare forbruger.

I bibliotekets makerspace handler det om kreativ kompetenceudvikling, problemorienterede processer og selvmotiveret læring. Her lærer børn og unge at bygge, 3D-printe, programmere,reparere, designe og udvikle. I det hele taget skal biblioteket være en attraktiv ramme om fællesskaber, der skal motivere til at tage aktivt del i samfundet.

Gellerup Bibliotek er bydelens nye bibliotek og har et særligt fokus på at være et attraktivt sted for børn og familier. Med denne donation får vi en helt unik mulighed for at samskabe leg, læring, kulturoplevelser og styrke den demokratiske dannelse med børn, unge og deres familier i området,” siger chef for bibliotekerne i Aarhus Marie Østergård.

Gellerup Bibliotek bliver en del af det kommende Sports- og Kulturcampus. Sports- og Kulturcampus bliver det nye samlingssted i Aarhus for hele byen. Visionen er at skabe en Sports- og Kulturcampus, som understøtter det gode og sunde liv for alle gennem rammer og tilbud indenfor sport, kultur og ophold. Sports- og Kulturcampus placeres i Gellerup og vil få en afgørende betydning for udviklingen af området.

Stedet vil have en positiv virkning på områdets image, og de nye tilbud vil bidrage til at fastholde ressourcestærke beboere i området og tiltrække nye. Sports- og Kulturcampus vil dermed være et stort aktiv for områdets nuværende og kommende beboere og for resten af Aarhus og regionen.

Læs mere om Sports- og Kulturcampus og de seks faciliteter