Vision

Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening, der står bag Sports- og Kulturcampus, har en vision for det nye inspirerende samlingssted: 

  • Sports- og Kulturcampus er et levende centrum i en attraktiv internationalt orienteret bydel, og understøtter det gode liv for alle via rammer og tilbud indenfor bevægelse, kultur og ophold

Kerneværdier

Sport- og Kulturcampus hviler på et fundament med 4 kerneværdier:

  1. Stor tiltrækningskraft
  2. Levende fællesskaber
  3. Rum til forskelle
  4. International puls

Stor tiltrækningskraft
Sports- og Kulturcampus bliver et stort aktiv for bydelen og for hele Aarhus. Med op mod 600.000 besøgende om året får Sports- og Kulturcampus en tiltrækningskraft på niveau med byens største og mest kendte attraktioner. Sports- og Kulturcampus tiltrækker besøgende fra nær og fjern, og åbner bydelen op mod omverdenen. Det vil være et naturligt centrum, der vedvarende vil øge og styrke områdets attraktivitet.

Levende fællesskaber
Sports - og Kulturcampus inviterer alle. Det er byens nye samlingssted, der engagerer - og ikke kun for de engagerede. Det er en smeltedigel mellem bevægelse, fordybelse og oplevelse. Man inspireres til at afprøve nye aktiviteter, når man opholder sig i Sports- og Kulturcampus eller besøger stedet for at benytte ´kendte´ tilbud. Det er et sted, hvor sunde relationer og fællesskaber opstår.

Rum til forskelle
Sports- og Kulturcampus arbejder aktivt for at skabe fleksible fysiske og organisatoriske rammer, der samtidig er rummelige og effektive. Sports- og Kulturcampus understøtter det gode liv med rammer og tilbud, der understøtter sunde valg og fællesskaber på tværs af alder, køn og social og kulturel baggrund.

International Puls
Sports- og Kulturcampus ligger midt i den nye bydel Gellerup, som i disse år gennemgår radikale fysiske forandringer. Dette løfter - i kombination med en social og kulturel indsats området til en attraktiv, international bydel. Stedet er unikt i både dansk og international kontekst. Den unikke ved Sports- og Kulturcampus er synergien og sammenhængskraften mellem de forskellige tilbud og faciliteter. Med inspiration fra nære og fjerne lande emmer både aktiviteter, arkitekturen og de kulinariske tilbud af den internationale stemning, som bydelen er karakteriseret af.