Proces for den samlede Sports- og Kulturcampus
Der blev i 2017 gennemført en tofaset arkitektkonkurrence med det formål at finde dels den optimale helhedsløsning for den samlede Sports- og Kulturcampus samt optimale løsninger for Biblioteket, Samlingshuset, Bevægelseshuset og Verdenspladsen. Den detaljerede beskrivelse kan ses i konkurrenceprogrammet.

Første fase var en projektkonkurrence, hvor følgende fem teams i januar 2017 blev udvalgt til tegne løsningsforslag: 3XN a/s, CEBRA a/s, BOW arkitekter a/s, Schmidt Hammer Lassen Architects k/s samt AART architects a/s.

I juni 2017 valgte en bedømmelseskomité tre af de fem teams til at gå videre i anden fase: Schmidt Hammer Lassen Architectts, 3XN a/s og CEBRA. De tre teams videreudviklede og tilpassede deres projektforslag hen over efteråret.

Onsdag den 20. december 2017 kunne en enig bedømmelseskomite offentliggøre, at vinderen af arkitektkonkurrencen er arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen Architects med underrådgiverne MASU PLANNING, COWI og LOOP architects. Disse skal designe og tegne Aarhus nye samlingssted: Sports- og Kulturcampus.

I 2018 startede selve projekteringen af Sports- og Kulturcampus. Projekteringen af Bevægelseshuset, Biblioteket og Samlingshuset forløber frem til efteråret 2019. I projekteringsfasen sker der en videreudvikling og detaljering af løsningerne i vinderforslaget, blandt andet i tæt samarbejde med de primære brugere af de nye faciliteter. Første spadestik og igangsætning af selve opførelsen forventes at ske i foråret 2020.

Verdenspladsen udvikles yderligere i 2019 i tæt samspil med en række samarbejdspartnere.

Se vinderprojektet for Sports- og Kulturcampus

Proces for Verdensbadet
Der arbejdes på at udvikle en syvende facilitet i Sports- og Kulturcampus - Verdensbadet - som vil blive det helt store trækplaster i det nye samlingssted.

Dette arbejde foregår i et selvstændigt spor. Her arbejdes der på at udvikle et koncept for den nye attraktion samt et forretningsgrundlag, der er økonomisk bæredygtigt.

Tidsplan
Faciliteterne i Sports- og Kulturcampus forventes klar til brug efter følgende tidsplan:

•    Byparken 2019
•    Bevægelseshuset: 2021
•    Biblioteket: 2021
•    Samlingshuset: 2021
•    Verdenspladsen: 2021
•    Kunstgræsbanen: Banen klar i 2015, klublokaler i Bevægelseshuset i 2021

Tidspunkt for åbning af Verdensbadet afhænger af udviklingsforløbet.